Prirast

Prirast je kontinuirano povećanje zarade i imovine poduzeća, zbog njegovog kontinuiranog širenja. Narastanje se može dogoditi organskim rastom ili stjecanjem drugih subjekata. Priraštaj je također računovodstveni pojam, koji se odnosi na dobitak koji investitor generira nakon što je obveznica kupljena s popustom. Držeći obveznicu do njenog dospijeća, investitor postupno zarađuje na razlici između snižene nabavne cijene i nominalne vrijednosti obveznice.