Knjigovodstvena vrijednost duga

Knjigovodstvena vrijednost duga sastoji se od sljedećih stavki u bilanci subjekta:

  • Obveznice koje se plaćaju . Nalazi se u odjeljku tekućih obveza bilance.

  • Trenutni dio dugoročnog duga . Nalazi se u odjeljku tekućih obveza bilance.

  • Dugoročni dug . Nalazi se u odjeljku dugoročnih obveza bilance.

Knjigovodstvena vrijednost duga ne uključuje obveze prema dobavljačima niti obračunate obveze, jer se te obveze ne smatraju obvezama koje nose kamatu.

Knjigovodstvena vrijednost duga obično se koristi u koeficijentima likvidnosti, gdje se uspoređuje s imovinom ili novčanim tijekovima kako bi se vidjelo je li organizacija sposobna izdržati svoje dugovanje.