Analiza varijance troškova

Analiza varijance troškova je kontrolni sustav koji je dizajniran za otkrivanje i ispravljanje odstupanja od očekivanih razina. Sastoji se od sljedećih koraka:

  1. Izračunajte razliku između nastalih troškova i očekivanih troškova

  2. Istražite razloge razlike

  3. Prijavite ove podatke upravi

  4. Poduzmite korektivne mjere kako biste nastali trošak približili očekivanim troškovima

Najjednostavniji oblik analize varijance troškova jest oduzeti planirani ili standardni trošak od stvarnih nastalih troškova i izvještavanje o razlozima razlike. Rafiniraniji pristup je podijeliti ovu razliku na dva elementa, a to su:

  • Odstupanje cijena . Dio odstupanja uzrokovan razlikom između stvarne i očekivane cijene kupljene robe ili usluge.

  • Varijacija volumena . Dio odstupanja uzrokovan bilo kakvom promjenom u količini naručenih dobara ili usluga.

Na primjer, tvrtka ima nepovoljnu varijaciju u cijeni prodane robe od 40.000 USD. Detaljna analiza varijance troškova otkriva da je tvrtka prodala nekoliko stotina jedinica više nego što je očekivala, a trošak tih dodatnih jedinica iznosio je 35 000 USD varijance. To teško ukazuje na loš učinak, jer je impliciralo da je tvrtka prodavala više jedinica. Samo preostalih 5000 USD nepovoljne varijance bilo je zbog neobično visokih cijena, koje bi se potom mogle detaljno istražiti. Stoga često ima smisla podijeliti analizu varijance troškova u varijacije cijene i količine, čime se stječe bolji uvid u nastale troškove.

Analiza varijance troškova središnje je načelo proračuna, jer zahtijeva uključivanje financijskih analitičara u sve aspekte poslovanja kako bi se utvrdilo slijedi li poduzeće planirane aktivnosti. Međutim, analiza varijance troškova također može biti previše rigorozna u prisiljavanju poduzeća da se pridržava plana poslovanja koji je zastario i ne dopušta mu da umjesto toga financiranje preusmjeri na relevantnije projekte. Stoga, iz tekuće strateške perspektive, analiza varijance troškova možda nije dobra stvar. Umjesto toga, još nekoliko opuštenih varijacija koncepta su:

  • Analizu provodite samo kada se čini da postoji jasan slučaj nastajanja izuzetno visokih troškova

  • Analizu provoditi samo u područjima u kojima su troškovi dugoročne prirode i ne očekuje se da će se puno promijeniti (kao što su administrativne funkcije)

  • Provedite analizu samo za stečena poduzeća kako biste saznali više o njihovoj strukturi troškova, a zatim prekinite bilo kakvu dodatnu analizu