Kapital početnog stanja

Kapital početnog stanja je nadoknađeni unos koji se koristi prilikom unosa stanja na račune u računovodstveni softver Quickbooks. Ovaj je račun potreban kada postoje prethodna stanja na računu koja se u početku postavljaju u Quickbooks. Koristi se za kompenzaciju ostalih računa, tako da su knjige uvijek uravnotežene.

Jednom kada je postupak unosa računa završen za sve račune, usporedite ukupni kapital početnog stanja sa zbrojem svih početnih računa kapitala popisanih u prethodnim saldima računa. Ako se salda podudaraju, tada je početni unos računa bio točan. Ako nije, pregledajte početni unos stanja računa da biste vidjeli je li došlo do pogreške u unosu podataka.

Nakon unosa svih početnih stanja na računu, stanje na početnom računu kapitala premješta se na uobičajene račune glavnice, kao što su obične dionice i zadržana dobit. Od ovog trenutka nadalje, više ne bi trebalo biti moguće pristupiti početnom računu kapitala, što znači da bi pristup računu trebao biti zaključan.