Trošak zamjene

Trošak zamjene je cijena koju bi subjekt platio da postojeću imovinu zamijeni po trenutnim tržišnim cijenama sličnom imovinom. Ako je predmetna imovina oštećena, tada se zamjenski trošak odnosi na prethodno oštećeno stanje imovine. Trošak zamjene imovine može se razlikovati od tržišne vrijednosti te određene imovine, jer imovina koja bi je zapravo mogla zamijeniti može imati drugačiji trošak; zamjensko sredstvo mora izvršavati iste funkcije kao i izvorno sredstvo - ne mora biti točna kopija izvornog sredstva.

Trošak zamjene uobičajeni je pojam koji se koristi u policama osiguranja za pokrivanje štete na imovini tvrtke. Definicija je kritična, budući da se osiguravatelj obvezuje platiti osiguranom licu zamjenski trošak pokrivene imovine, ako je ta imovina oštećena ili uništena.

Trošak zamjene također se može koristiti za procjenu iznosa financiranja koji bi mogao biti potreban za dupliciranje drugog poduzeća. Ovaj koncept može se koristiti za utvrđivanje jedne od nekoliko mogućih cjenovnih točaka koje se mogu koristiti u formulaciji predložene cijene za plaćanje dioničarima ciljane tvrtke kao dijela stjecanja.

Koncept se također koristi u kapitalnom proračunu pri formuliranju procjena financiranja potrebnog za zamjenu postojeće imovine kako se istroši.

Slični pojmovi

Trošak zamjene poznat je i kao zamjenska vrijednost.