Neto plaća

Neto plaća je iznos plaće kod kuće koji ostaje nakon uklanjanja svih zadržavanja i odbitaka s plaće osobe. Preostali iznos zatim se zaposleniku isplaćuje u gotovini. Odbici koji se mogu uzeti od bruto plaće da bi se došlo do neto plaće uključuju (ali nisu ograničeni na) sljedeće:

  • Savezni porez na dohodak

  • Državni i lokalni porez na dohodak

  • Porez na socijalno osiguranje

  • Porez na medicare

  • Odbici od zdravstvenog osiguranja

  • Fleksibilni odbitci s računa potrošnje

  • Odbici od mirovine

  • Otplata zajmova ili predujmova tvrtki

  • Odbitci za dobrotvorne donacije

  • Ukrasi