Godišnja amortizacija

Godišnja amortizacija je standardna godišnja stopa po kojoj se amortizacija obračunava na osnovno sredstvo. Ova je stopa dosljedna iz godine u godinu ako se koristi linearna metoda. Ako se koristi ubrzana metoda, tada će godišnja amortizacija rano skočiti, a zatim opadati u kasnijim godinama. Rezultat godišnje amortizacije je da knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine postupno opadaju.