Inventar

Zalihe su imovina koja se namjerava prodati u redovnom tijeku poslovanja. Inventar možda nije odmah spreman za prodaju. Predmeti zaliha mogu se svrstati u jednu od sljedeće tri kategorije:

  • Na prodaju za uobičajeno poslovanje; ili
  • To je u procesu proizvodnje za prodaju; ili
  • Materijali ili zalihe namijenjeni potrošnji u proizvodnom procesu.

Ova klasifikacija imovine uključuje stavke kupljene i držane za daljnju prodaju. U slučaju usluga, zalihe mogu biti troškovi usluge za koje povezani prihodi još nisu priznati.

U računovodstvu se zalihe obično dijele u tri kategorije, a to su:

  • Sirovine . Uključuje materijale namijenjene potrošnji u proizvodnji gotovih proizvoda.
  • U tijeku . Uključuje predmete koji su usred proizvodnog procesa i koji još nisu u stanju spremnom za prodaju kupcima.
  • Gotova roba . Uključuje robu spremnu za prodaju kupcima. Može se nazvati robom u maloprodajnom okruženju gdje se predmeti kupuju od dobavljača u državi spremnoj za prodaju.

Popis se obično klasificira kao kratkoročna imovina, jer se obično likvidira u roku od jedne godine.