Izravna metoda izvještaja o novčanom tijeku

Izravna metoda prikazivanja izvještaja o novčanim tokovima predstavlja specifične novčane tokove povezane sa stavkama koje utječu na novčani tijek. Stavke koje to obično čine uključuju:

  • Gotovina prikupljena od kupaca

  • Primljene kamate i dividende

  • Gotovina isplaćena zaposlenicima

  • Gotovina plaćena dobavljačima

  • Isplaćene kamate

  • Plaćeni porez na dohodak

Prednost izravne metode u odnosu na neizravnu je u tome što otkriva novčane primitke i plaćanja iz poslovanja.

Tijela koja postavljaju standarde potiču upotrebu izravne metode, ali ona se rijetko koristi, iz izvrsnog razloga što je informacije u njoj teško prikupiti; tvrtke jednostavno ne prikupljaju i ne pohranjuju informacije na način potreban za ovaj format. Korištenje izravne metode može zahtijevati restrukturiranje kontnog plana kako bi se prikupile različite vrste podataka. Umjesto toga, koriste se neizravnom metodom, koja se lakše može izvesti iz postojećih računovodstvenih izvještaja.

Primjer izravne metode izvještaja o novčanim tokovima

Lowry Locomotion izrađuje sljedeći izvještaj o novčanim tokovima izravnom metodom:

Lowry Locomotion

Izvještaj o novčanim tokovima

za godinu koja je završila 12/31 / x1