Povrat novca na imovinu

Povrat gotovine na imovini mjeri proporcionalni neto iznos gotovine izdvojen kao rezultat posjedovanja skupine imovine. Analitičari obično koriste ovu mjeru za usporedbu uspješnosti poduzeća u istoj industriji, jer je vrlo teško nekome prikriti vrijednost novčanog toka. Dakle, omjer je prilično pouzdano i usporedivo mjerilo učinka imovine u industriji. Visok postotak povrata gotovine na imovini posebno je potreban u okruženju teškom imovinom (kao što je bilo koja prerađivačka industrija), gdje je novac potreban za održavanje, ažuriranje i ulaganje u dodatnu imovinu. Mjera se obično izvodi zbirno za cijelo poduzeće, u tom slučaju izračun je:

Novčani tijek iz poslovanja ÷ Ukupna prosječna imovina = Povrat gotovine na imovinu

U izračunu, novčani tijek iz poslovanja dolazi iz izvještaja o novčanim tokovima. Nazivnik uključuje svu imovinu navedenu u bilanci, a ne samo dugotrajnu imovinu.

Povrat gotovine na imovini posebno je vrijedan kada postoji značajna razlika između novčanih tijekova i iskazane neto dobiti, kao što to ponekad može biti slučaj kada se koristi računovodstvena razgraničenja. U ovoj situaciji izračunavanje povrata ukupne imovine može zavarati, pa se umjesto broja neto dobiti koristi novčani tijek.