Raspored troškova

Raspodjela troškova je raspodjela troškova na aktivnosti ili predmete koji su pokrenuli nastanak troškova. Koncept se u velikoj mjeri koristi u troškovima temeljenim na aktivnostima, gdje se režijski troškovi prate natrag do radnji zbog kojih nastaju opći troškovi. Dodjela troškova temelji se na jednom ili više pokretača troškova. Na primjer, sveučilište ima vlastiti odjel za održavanje; troškovi odjela dodjeljuju se raznim drugim odjelima sveučilišta na temelju potrošnje usluga održavanja odjela.

Raspodjela troškova također je poznata i kao raspodjela troškova.