Aktivnost na razini proizvoda

Aktivnost na razini proizvoda je radnja poduzeta u znak podrške određenom proizvodu ili aktivnosti. Te se radnje poduzimaju bez obzira na količinu proizvodnje ili obujam usluge povezane s proizvodom. Primjeri aktivnosti na razini proizvoda su:

  • Troškovi menadžera proizvoda za proizvod

  • Trošak dizajniranja proizvoda

  • Trošak dizajniranja pakiranja proizvoda

  • Trošak izdavanja naloga za inženjersku promjenu

  • Trošak oglašavanja proizvoda

Unutar hijerarhije troškova u sustavu obračuna troškova na temelju aktivnosti, aktivnosti na razini proizvoda smještene su blizu sredine, kao što je navedeno u sljedećem popisu hijerarhije:

  1. Aktivnosti na razini jedinice

  2. Grupne aktivnosti

  3. Aktivnosti na razini proizvoda

  4. Aktivnosti na razini objekta