Revizija ugovora

Revizija ugovora uključuje ispitivanje pisanih dogovora s dobavljačima. Namjera revizije ugovora je osigurati da su količina i kvaliteta robe i usluga isporučenih kupcu bili točni i da je kupcu naplaćen odgovarajući iznos. Mogući rezultat revizije ugovora je da je dobavljač dužan isporučiti dodatnu robu i usluge ili da mora platiti dio svojih računa. Prijetnja revizijom ugovora korisno je odvraćanje kako bi spriječila dobavljače da prekomjerno naplaćuju ili premalo isporučuju kupcu.