Administrativni režijski troškovi

Administrativni režijski troškovi su oni troškovi koji nisu uključeni u razvoj ili proizvodnju robe ili usluga. To su u osnovi svi režijski troškovi koji nisu uključeni u opće proizvodne troškove. Primjeri administrativnih režijskih troškova su troškovi:

  • Front office i prodajne plaće, plaće i provizije

  • Uredski pribor

  • Izvan pravnih i revizijskih naknada

  • Najam administrativnog i prodajnog ureda

  • Uslužne administracije i prodaje

  • Telefoni za administraciju i prodaju

  • Administracija i prodaja putovanja i zabave

Administrativni troškovi smatraju se troškovima razdoblja; odnosno korist ove vrste troškova ne prenosi se u buduća razdoblja.

Slični pojmovi

Administrativni režijski troškovi poznati su i kao opći i administrativni opći troškovi.