LIFO likvidacija

LIFO likvidacija događa se kada organizacija koja koristi posljednji ulazni, prvi izlazni koncept za praćenje troškova zaliha potroši svoj najstariji sloj zaliha. Prema LIFO metodi, trošak posljednjeg stečenog zaliha dodjeljuje se prvom korištenom inventaru. To rezultira slojevima troškova u bazi podataka LIFO, od kojih se svaki odnosi na kupnju inventara na ranije datume. Kad je dovoljan broj jedinica povučen iz zaliha da bi se eliminirao cijeli sloj troškova, to se naziva likvidacijom LIFO-a.

LIFO likvidacija događa se kada količina prodanih jedinica premašuje broj zamjenskih jedinica dodanih zaliha, čime se smanjuje broj slojeva troškova u LIFO bazi podataka. U inflacijskom okruženju, kada se roba prodaje i dođe do likvidacije LIFO-a, trenutna cijena po kojoj se roba podudara s vjerojatno nižim troškovima robe iz ranijeg razdoblja, što rezultira najvećim mogućim oporezivim prihodom za prodavatelja.