Provjera NSF-a

NSF ček je ček koji nije ispoštovala banka subjekta koji je izdao ček, s obrazloženjem da bankovni račun subjekta ne sadrži dovoljno sredstava. Ta se situacija može pojaviti i kada je bankovni račun zatvoren. NSF je kratica za "nedovoljno sredstava".

Subjektu koji pokušava unovčiti NSF ček banka može naplatiti naknadu za obradu. Subjektu koji izdaje NSF ček banka će sigurno naplatiti naknadu. Alternativna situacija je da će banka subjekta koji izdaje ček uvažiti ček, a zatim izdavatelju čeka naplatiti naknadu za prekoračenje. U ovom potonjem slučaju, subjektu koji unovčava ček njegova banka neće naplatiti naknadu za obradu jer su sredstva izvršena.

Slični pojmovi

Provjera NSF-a također je poznata kao loša provjera, odbijena provjera ili nečasna provjera.