Bilans uspjeha u jednom koraku

Račun dobiti i gubitka u jednom koraku prikazuje informacije u pojednostavljenom formatu. Koristi jedan ukupan zbroj za sve stavke retka prihoda i jedan ukupan ukupan zbroj za sve stavke u retku, s neto dobiti ili gubitkom koji se pojavljuje na dnu izvješća. Ovaj format najčešće koriste tvrtke koje imaju relativno jednostavne operacije, s malo prijavljenih stavki. Evo primjera formata za izvještaj o dobiti u jednom koraku: