Profitabilnost

Profitabilnost je situacija u kojoj subjekt ostvaruje dobit. Profitabilnost nastaje kada je ukupni iznos prihoda veći od ukupnog iznosa troškova u izvještajnom razdoblju. Ako subjekt evidentira svoje poslovne transakcije prema knjigovodstvenom načelu nastanka nastanka događaja, sasvim je moguće da uvjet rentabilnosti neće odgovarati novčanim tokovima koje generira organizacija, jer neke transakcije na osnovi nastanka događaja (poput amortizacije) ne uključuju Gotovina teče.

Profitabilnost se može postići u kratkom roku prodajom imovine koja donosi neposrednu dobit. Međutim, ova vrsta profitabilnosti nije održiva. Organizacija mora imati poslovni model koji dopušta da njezino kontinuirano poslovanje generira dobit, inače će na kraju propasti.

Profitabilnost je jedna od mjera koja se može koristiti za izvođenje procjene poslovanja, obično kao umnožak godišnjeg iznosa profitabilnosti. Bolji pristup poslovnoj procjeni višestruki je godišnji novčani tijek, jer to bolje odražava tok neto novčanih primanja koje kupac može očekivati.

Profitabilnost se mjeri omjerom neto dobiti i omjerom zarade po dionici.