Vrijednost u upotrebi

Vrijednost u upotrebi je neto sadašnja vrijednost novčanih tokova koje generira sredstvo, a koje trenutno koristi vlasnik. Taj iznos može biti manji od neto sadašnje vrijednosti novčanih tijekova od najviše i najbolje upotrebe na koju se sredstvo može koristiti. Na primjer, vrijednost poljoprivrednog zemljišta u urbanom području mogla bi biti puno niža od njegove najviše i najbolje upotrebe, jer bi poljoprivrednik mogao zaraditi više gradeći poslovne ili stambene zgrade na imanju.