Novčani tijek po dionici

Novčani tijek po dionici iznos je neto novčanih tijekova tvrtke dodijeljenih svakoj nepodmirenoj dionici. Ulagači pomno prate novčani tok po dionici, jer je tvrtki teško promijeniti iznos svojih novčanih tokova. To novčani tijek po dionici čini transparentnijom mjerom rezultata tvrtke od zarade po dionici, što podliježe određenom zamagljivanju prema računovodstvenim standardima. Izračunava se na sljedeći način:

Neto novčani tijekovi / Prosječni broj dionica u opticaju = Novčani tijek po dionici

Na primjer, poduzeće generira 1.000.000 USD neto novčanog tijeka u posljednjoj godini poslovanja. Za to je vrijeme prosječno imalo 500.000 dionica u opticaju. To rezultira sljedećim izračunom:

$ 1,000,000 Neto novčani tijek / 500,000 Prosječne dionice u opticaju

= 2,00 USD Novčani tijek po dionici

Mjeru je najbolje pratiti na liniji trenda tijekom više godina, kako bi se uočile bilo kakve dugoročne promjene u razini novčanog toka.

Informacije o novčanom tijeku dostupne su u izvještaju o novčanim tokovima tvrtke. Ako poduzeće ne pruža informacije o novčanom toku, tada se to može približiti dodavanjem nenovčanih troškova (poput amortizacije) natrag prijavljenom neto prihodu, plus sve neto promjene u kapitalnim ulaganjima tijekom izvještajnog razdoblja. Dodavanje natrag nenovčanih troškova sprječava umjetnu deflaciju broja neto dobiti.