Interni dokument

Interni dokument je zapis koji se kreira i pohranjuje u tvrtki. Dokument se koristi za podršku organizacijskim procesima. Primjeri internih dokumenata su:

  • Karte i vremenski listovi zaposlenika

  • Planovi proizvodnje

  • Rekvizicije za kupnju

  • Primanje izvještaja

  • Nalozi za prodaju

  • Otpis ovlaštenja

Interni dokumenti se ne dijele s vanjskim stranama. Kada revizor pregledava knjige organizacije, malo se oslanja na interne dokumente, jer su oni stvoreni interno, pa je vjerojatnije da su oni izmišljeni ili promijenjeni od dokumenata nabavljenih od trećih strana.