Izdane dionice

Izdane dionice su dionice tvrtke koje su podijeljene ulagačima. To su sve dionice koje predstavljaju ukupni vlasnički udio u poslu. Izdane dionice uključuju dionice koje su prodane, dane zaposlenicima ili trećim stranama na naknadu ili plaćanje (odnosno), donirane ili izdane u namiri duga - ukratko, svaki mogući udio koji je podijeljen. To uključuje dionice koje posjeduju korporativni autsajderi i insajderi. Iznos izdanih dionica može se izvijestiti u financijskim izvještajima tvrtke.

Ako tvrtka ponovno kupi dionice i povuče ih, te se dionice više neće smatrati izdanima.

Izdane dionice razlikuju se od odobrenih dionica, jer je odobrene dionice odobrilo izdavanje samo Upravni odbor, dok su izdane dionice stvarno distribuirane.

Slični pojmovi

Izdane dionice nazivaju se i izdane dionice.