Amortizacija

Amortizacija je postupak postupnog terećenja troška imovine na teret tijekom očekivanog razdoblja uporabe, koji prebacuje imovinu iz bilance u račun dobiti i gubitka. U osnovi odražava potrošnju nematerijalne imovine tijekom njezinog vijeka trajanja. Amortizacija se najčešće koristi za postupno otpisivanje troškova one nematerijalne imovine koja ima određeni vijek trajanja. Primjeri nematerijalne imovine su patenti, autorska prava, taksi dozvole i zaštitni znakovi. Koncept se također odnosi na stavke kao što su popust na potraživanja i odgođeni troškovi.

Koncept amortizacije također se koristi u zajmovima, gdje raspored amortizacije navodi početno stanje zajma, umanjeno za kamate i glavnicu dospjele za plaćanje u svakom razdoblju, te krajnji saldo zajma. Raspored amortizacije pokazuje da veći udio uplata zajma ide prema otplati kamata rano u trajanju zajma, s tim da se taj udio s vremenom smanjuje kako se isplaćuje sve više glavnice zajma. Ovaj je raspored vrlo koristan za pravilno bilježenje kamata i glavnih komponenti plaćanja zajma.

Obračun amortizacije

Unos u dnevnik za evidentiranje amortizacije nematerijalne imovine je: