Amortizacija knjiga

Knjigovodstvena amortizacija iznos je troška amortizacije izračunat za osnovna sredstva koji se evidentira u financijskim izvještajima subjekta. Može se razlikovati od amortizacije poreza, koja je iznos izračunat za uključivanje u poreznu prijavu organizacije. Knjigovodstvena amortizacija obično je niža od amortizacije poreza, tako da poduzeće može bilježiti veću dobit u računu dobiti i gubitka, a istovremeno plaća porez na dohodak u svojoj poreznoj prijavi.

Tvrtka koja ima manju amortizaciju po knjigama od porezne vjerojatnije će koristiti linearnu amortizaciju, što rezultira nižom početnom amortizacijom od ubrzanih metoda koje se češće koriste u poreznoj prijavi. Također, knjigovodstvena amortizacija trebala bi približno približiti stvarnoj upotrebi dugotrajne imovine, dok su metode amortizacije poreza u osnovi osmišljene kako bi odgodile priznavanje poreza na dohodak za kasnije razdoblje.