Udobno pismo

Udobno pismo je pisana izjava koju je izdao vanjski revizor, navodeći da u prospektu subjekta koji izdaje vrijednosne papire nema netočnih ili obmanjujućih podataka. Iako se revizija ne provodi, utješno pismo u osnovi navodi da se revidirani financijski izvještaji neće bitno razlikovati od onih koji se pojavljuju u prospektu. Udobna pisma najčešće se izdaju kao dio početne javne ponude. Utješno pismo sadrži samo mišljenje; nije jamstvo ili jamstvo da će subjekt o kojem se izvještava ostati financijski održiv.

Utješna pisma izdaju se i u drugim situacijama, na primjer u vezi s izdavanjem zajma ili hipoteke.