Odvojivi obračun naloga

Pregled odvojivog knjigovodstva naloga

Kada se izdaju odvojivi nalozi, rasporedite prihode od prodaje dužničkog instrumenta s odvojivim nalozima između dvije stavke, na temelju njihovih samostalnih relativnih fer vrijednosti na datum izdavanja. Dio dobiti dodijeljene nalozima rasporedite u uplaćeni kapital, a ostatak u dužnički instrument.

Primjer odvojivog knjigovodstva naloga

Hostetler Corporation izdaje milijun dolara konvertibilnog duga koji uključuje 200.000 odvojivih naloga. Fer vrijednost konvertibilnog duga bez naloga iznosi 900 000 USD, a fer vrijednost odvojivih naloga iznosi 300 000 USD bez duga. Na temelju njihove relativne fer vrijednosti, Hostetler dugu dodjeljuje 750 000 USD (izračunato kao 900 000 USD ÷ (900 000 USD + 300 000 USD)) i 250 000 USD na odvojive naloge (izračunato kao 300 000 USD ÷ (900 000 USD + 300 000 USD)). Rezultirajući unos dnevnika je: