Zahtjev za nedostatkom

Zahtjev za nedostatkom je onaj dio potraživanja osiguran založnim pravom na nekretnini koji premašuje vrijednost imovine. U ovom se slučaju vjerovniku priznaje osigurana kamata do vrijednosti njegovog osiguranja, dok se svaki višak potraživanja iznad vrijednosti osiguranja klasificira kao neosigurana potraživanja. Ovaj nezaštićeni dio zahtjeva je zahtjev za nedostatkom. To je poseban problem za osiguranog vjerovnika kada sud dodijeli malu vrijednost kolateralu vjerovnika, jer to znači da se veći dio njegove tražbine preusmjerava u klasifikaciju neosiguranih tražbina.