Trošak uredskog materijala

Trošak uredskog pribora iznos je administrativnog pribora na teret troškova u izvještajnom razdoblju. Te se stavke terete za trošak kada se koriste; ili ako su troškovi zaliha nematerijalni, terete se kao trošak kada su troškovi u početku nastali.

Primjeri uredskog materijala su stolni materijal, obrasci, žarulje, papir, olovke i olovke i toner ulošci.