Preferencijalne dionice koje ne sudjeluju

Preferencijalne dionice koje ne sudjeluju su preferirane dionice koje posebno ograničavaju iznos dividende isplaćene njezinim imateljima. To obično znači da postoji posebno propisani postotak dividende naveden na licu certifikata dionica. Ako upravni odbor odluči također isplatiti dividendu običnim dioničarima, ta se dividenda također ne isplaćuje vlasnicima povlaštenih dionica koje ne sudjeluju. Dakle, postoji ograničenje količine raspodjele dopuštene imateljima ove vrste dionica.

Dobra je situacija da imatelji prioritetnih dionica imaju pravo preferencijala prema kojem će biti plaćeni prije imatelja običnih dionica. Ovo preferencijalno pravo vrijedi i kada prethodne dividende nisu isplaćene - sve poželjne dividende moraju se isplatiti prije nego što se bilo koja dividenda isplati imateljima običnih dionica. Loša je strana što uklanjanje prava na sudjelovanje ograničava cijenu koju investitor može dobiti prodajom tih dionica trećoj strani, jer su dionice manje vrijedne.

Tvrtka izdaje povlaštene dionice koje ne sudjeluju kada je pod pritiskom imatelja njenih običnih dionica kako bi povećala iznose na koje imaju pravo. U suprotnom, vrijednost običnih dionica opadat će kada je očito da preferencijalni dioničari rezerviraju za sebe veći dio preostale imovine poduzeća.