Dobit iz poslovanja

Operativna dobit je prihod ostvaren od temeljnih djelatnosti poduzeća, isključujući financiranje ili porezna pitanja. Koncept se koristi za istraživanje potencijala poslovanja koji donosi profit, isključujući sve strane čimbenike. Podaci o operativnoj dobiti posebno su dragocjeni kada se prate na liniji trenda kako bi se vidjelo kako poduzeće posluje kroz duži vremenski period. Ako je operativni prihod negativan, poduzeću će vjerojatno biti potrebno dodatno vanjsko financiranje kako bi ostalo u radu.

Operativna dobit iskazuje se kao ukupan zbroj u računu dobiti i gubitka tvrtke nakon svih općih i administrativnih troškova, te prije reda za prihode od kamata i troškova kamata, kao i poreza na dobit.

Operativna dobit ne mora nužno biti jednaka novčanim tokovima koje generira poduzeće, jer knjigovodstvene evidencije izvršene prema računovodstvenom načelu nastanka događaja mogu rezultirati izvještavanjem o operativnoj dobiti koja se bitno razlikuje od novčanih tijekova.

Operativna dobit može se lažno modificirati agresivnom računovodstvenom praksom, poput promjene računovodstvenih rezervi, promjenom politika priznavanja prihoda i / ili odgodom ili ubrzavanjem priznavanja troškova.

Tvrtka može pokušati istaknuti svoju operativnu dobit umjesto neto dobiti, obično zato što su njezini troškovi financiranja ili poreza neobično visoki. Ako je to slučaj, uprava vjerojatno pokušava usmjeriti pozornost sa značajnih neoperativnih troškova koji su dugoročna komponenta troškovne strukture poduzeća i zbog kojih ima neobično nisku neto dobit.

Kao primjer operativne dobiti, Dillinger Designs ima prihod od 10 000 000 USD, trošak prodane robe 4 000 000 USD, opći i administrativni troškovi 3 000 000 USD, trošak kamata 400 000 USD, a porez na dobit 900 000 USD. Operativna dobit iznosi 3.000.000 USD, što uključuje prihod, troškove prodane robe i opće i administrativne troškove. Trošak kamata i porez na dobit isključeni su iz izračuna.

Slični pojmovi

Operativna dobit poznata je i kao prihod iz poslovanja ili zarada prije kamata i poreza (EBIT).