Omjer pokrivenosti EBITDA

Omjer pokrivenosti EBITDA mjeri sposobnost organizacije da otplati svoje zajmove i zakupne obveze. Ovo se mjerenje koristi za pregled solventnosti subjekata s visokom polugom. Omjer uspoređuje EBITDA (zaradu prije kamata, poreza, amortizacije) i plaćanja najma tvrtke s ukupnim iznosom duga i plaćanja leasinga. Formula je:

(EBITDA + isplate zakupa) ÷ (isplate zajma + zakupnine)

Primjerice, godišnja EBITDA ABC Internationala iznosi 550.000 USD. Godišnje otplaćuje dug od 250 000 USD, a zakupnina od 50 000 USD. Njegov omjer pokrivenosti EBITDA je:

(550.000 USD EBITDA + 50.000 USD najamnina) ÷ (250.000 USD naplate duga + 50.000 USD najamnina)

= Omjer 2: 1

Omjer 2: 1 može ukazivati ​​na razumnu sposobnost otplate dugova. Međutim, ne uzima u obzir nikakve investicijske zahtjeve za tvrtku, poput potrebe za povećanjem obrtnog kapitala ili kupnjom dodatne stalne imovine.

Omjer pokrivenosti EBITDA daje preciznije rezultate od mjerenja zarađenih kamata, budući da se dio omjera EBITDA bliže približava stvarnim novčanim tokovima. To je zato što EBITDA uklanja gotovinske troškove od zarade. Budući da se zajmovi i najmovi moraju otplaćivati ​​iz novčanih tijekova, ishod ovog omjera trebao bi pošteno prikazati solventnost poduzeća.