Stopa razgraničenja

Kamatna stopa je postotak kamatne stope koji se primjenjuje na preostalu glavnicu zajma. Koncept se koristi za određivanje iznosa kamata nastalih između plaćanja kamata. Obračunska stopa se obično koristi za obveznice, jer ti financijski instrumenti obično plaćaju kamate u intervalima jednom u šest mjeseci, a trošak kamata mora se utvrđivati ​​tijekom razdoblja koja su među njima.

Na primjer, obveznica je upravo platila kamate za šest mjeseci koji su završili 30. lipnja. Kontrolor izdavatelja mora obračunati trošak kamata za mjesec srpanj, pa na taj način koristi obračunsku stopu od 8% za izračun troškova kamata za ovaj dodatni razdoblje.

Izraz stope obračunskog načela koristi se i u drugim područjima, kako slijedi:

  • Odmor . Priručnik za zaposlenike može navesti da zaposlenici vrijeme odmora zarađuju po stopi od 3 sata na 100 odrađenih sati. Stopa po kojoj se zarađuje vrijeme odmora naziva se stopa obračuna.

  • Mirovina . Sudionici mirovinskog plana tvrtke zarađuju mirovine po određenoj stopi, koja je stopa obračunskog stanja.