Industrijske prakse

Industrijske prakse su ona računovodstvena pitanja koja su jedinstvena za određenu industriju i koja se koriste umjesto uobičajene računovodstvene prakse i izvještavanja. Na primjer, financijski izvještaji organizacija donekle će se razlikovati ako su u industriji igara na sreću, osiguranju, medicinskoj skrbi ili komunalnim uslugama. Te su razlike dopuštene primjenjivim računovodstvenim standardima, pod uvjetom da su odstupanja od uobičajene prakse opravdana.

Obično postoji samo mali broj neobičnih računovodstvenih praksi povezanih s nekom industrijom. Te su prakse vođene jedinstvenom prirodom industrije, tako da bi slijeđenje standardnih računovodstvenih praksi bilo troškovno zabranjeno i možda također ne bi rezultiralo financijskim izvještajima koji su najreprezentativniji u poslovnim rezultatima i financijskom položaju poduzeća.