Obrazac računa

Obrazac računa odnosi se na format u dva stupca za prikaz bilance. U ovom formatu imovina je navedena u prvom stupcu, dok su računi obveza i kapitala navedeni u drugom stupcu. Ovaj se raspored podudara s računovodstvenom jednadžbom, gdje je ukupna imovina jednaka ukupnom iznosu svih obveza i glavnice. Ti se ukupni iznosi prikazuju na dnu prvog i drugog stupca, što olakšava provjeru podudaranja ukupnih vrijednosti.

Druga vrsta formata bilance je format izvještaja, gdje se svi opisi računa pojavljuju u prvom stupcu, počevši od imovine i završavajući glavnicom; Ukupni iznos stavke retka pojavljuje se u drugom stupcu.