Identifikovana imovina

Prepoznatljiva imovina je zasebna imovina koja je stečena poslovnom kombinacijom. Tej se imovini dodjeljuje fer vrijednost i evidentira u financijskim evidencijama stjecatelja. Nakon što se dodijele fer vrijednosti sve prepoznatljive imovine i obveza, ukupni iznos oduzima se od nabavne cijene koja se plaća vlasnicima stečenog društva; ostatak se evidentira kao goodwill u bilanci stjecatelja.

Primjeri prepoznatljive imovine su zgrade, računalna oprema, strojevi, uredska oprema i vozila. Nematerijalna imovina također se može smatrati prepoznatljivom imovinom.

Smatra se da je sredstvo moguće identificirati ako se može odvojeno otuđiti.