Poslovni režijski troškovi

Režijski troškovi poduzeća sastoje se od troškova nastalih zbog vođenja administrativne strane poduzeća. Ti troškovi uključuju računovodstvene, ljudske resurse, pravne, marketinške i prodajne funkcije. Kada nastanu korporativni troškovi, oni se smatraju troškovima razdoblja i tako se terete za troškove po nastanku. Za razliku od tvorničkih režijskih troškova, režijski troškovi poduzeća ne akumuliraju se u skup troškova, a zatim raspoređuju na broj proizvedenih jedinica.

Koncept korporativnih troškova nešto je drugačiji u tvrtki koja ima više podružnica. U ovoj se situaciji režijski troškovi poduzeća smatraju troškovima upravljanja matičnim društvom. Ljudi koji rade u matičnom entitetu uključeni su u aktivnosti poput uspostavljanja politika i postupaka za podružnice, izvještavanja o konsolidiranim rezultatima i uključenja u aktivnosti spajanja i pripajanja. Uprava tvrtke može odlučiti da te režijske troškove raspodijeli podružnicama u vlasništvu matičnog društva, na temelju nekih mjera aktivnosti, poput prodaje ili dobiti podružnica. Ovaj se računovodstveni postupak ne preporučuje, jer iskrivljuje prijavljenu profitabilnost podružnica, skrivajući njihovu stvarnu profitabilnost.Bolji pristup je da se troškovi korporativnog roditelja odmah terete za troškove bez raspodjele na nekom drugom mjestu.

Poslovni režijski troškovi uvijek povećavaju točku loma poslovanja, pa je dobra praksa održavati strogu kontrolu nad tim troškovima.