Kapital

Temeljni kapital sastoji se od svih vrsta dionica koje izdaje korporacija. Ova klasifikacija uključuje obične dionice, a može uključivati ​​i nekoliko vrsta povlaštenih dionica. Sredstva primljena od temeljnog kapitala evidentiraju se u okviru dioničkog kapitala u bilanci.

Za tvrtku koja ima relativno malu količinu temeljnog kapitala kaže se da je tanko kapitalizirana i vjerojatno se za financiranje svog poslovanja oslanja na značajan iznos duga. Suprotno tome, subjekt s velikom količinom temeljnog kapitala zahtijeva manje duga za financiranje svog poslovanja, pa je i manje podložan negativnim učincima promjena kamatnih stopa.

Alternativna definicija temeljnog kapitala je da se sastoji od ukupnog broja običnih i povlaštenih dionica koje su odobrene za izdavanje. Taj iznos može biti znatno veći od broja stvarno izdanih dionica. Promjena poslovnog statuta potrebna je kako bi se povećao broj dionica odobrenih za izdavanje.