Neto amortizacija

Neto amortizacija odnosi se na prijavljeni iznos materijalne dugotrajne imovine, ne uključujući svu akumuliranu amortizaciju koja se na nju tereti. Te se informacije mogu zasebno izvijestiti u bilanci poslovanja, gdje je ukupni iznos dugotrajne imovine prije amortizacije iskazan u jednoj stavci, nakon čega slijedi akumulirana amortizacija, s tim da se treća stavka kombinira u „neto amortizaciju " stavka.