Metoda relativne vrijednosti prodaje

Metoda relativne vrijednosti prodaje tehnika je koja se koristi za raspodjelu zajedničkih troškova na temelju cijena po kojima će se proizvodi prodavati. Na primjer, proizvodni postupak podrazumijeva 100 USD troškova kako bi se stvorila dva proizvoda, od kojih će se jedan (proizvod A) prodati za 400, a drugi (proizvod B) za 100 USD. Prema ovoj metodi, 80% od zajedničkih troškova od 100 USD dodjeljuje se proizvodu A. Izračun je:

100 USD zajednički trošak x (400 USD ÷ (400 USD + 100 USD)) = 80 USD

Preostalih 20% od zajedničkih troškova od 100 USD dodjeljuje se proizvodu B. Izračun je:

100 USD zajednički trošak x (100 USD ÷ (400 USD + 100 USD)) = 20 USD

Rezultirajuća raspodjela troškova pravično raspoređuje troškove po proizvodima, što rezultira približno jednakim maržama za svaki proizvod. Međutim, marže proizvoda mogu se i dalje razlikovati, ovisno o troškovima svakog proizvoda nakon točke dodjele.