Trošak najma opreme

Trošak najma opreme račun je na kojem se pohranjuju godišnji troškovi povezani s najmom različitih vrsta opreme. Ukupni iznos za ovaj račun može se prikazati kao zasebna stavka u računu dobiti i gubitka ili se može objediniti s drugim računima u stavku s drugom oznakom. Stanje na računu briše se na kraju svake fiskalne godine.