Knjiga potraživanja

Knjiga računa s obvezama sadrži detalje za sve račune primljene od dobavljača. Ova se knjiga koristi kao pomoćna knjiga iz koje se povremeno objavljuju podaci na razini sažetka u glavnoj knjizi. Imati zasebnu knjigu računa s obvezama sprečava veliku količinu detaljnih transakcija s obvezama da pretrpaju glavnu knjigu.

Glavna knjiga prati određene podatke koji se plaćaju za svaku fakturu, što uključuje sljedeće:

  • Broj fakture

  • Datum dostavnice

  • Ime dobavljača

  • Plativa količina

Stanje računa glavne knjige za obveze prema kreditnim obvezama uspoređuje se sa završetkom stanja knjigovodstvene evidencije kako bi se osiguralo da se to dvoje podudara; ova se usporedba vrši u sklopu postupka zatvaranja na kraju razdoblja.