Veza

Obveznica je fiksna obveza plaćanja koju korporacija ili državno tijelo izdaje investitorima. Obveznice se koriste za prikupljanje novca za operativne ili infrastrukturne projekte. Obveznice obično uključuju periodično plaćanje kupona i isplaćuju se na određeni datum dospijeća. Postoji niz dodatnih značajki koje obveznica može imati, poput konvertibilnosti u dionice izdavatelja ili opoziva prije datuma dospijeća.

Obveznica se može registrirati, što znači da izdavatelj vodi popis vlasnika svake obveznice. Izdavatelj zatim povremeno šalje isplate kamata, kao i završnu glavnicu, ulagaču zapisa. To može biti i kuponska obveznica, za koju izdavatelj ne održava standardni popis imatelja obveznica. Umjesto toga, svaka obveznica sadrži kamate koje nositelji obveznica šalju izdavatelju na datume kada dospijevaju isplate kamata. Kuponska obveznica je lakše prenosiva između investitora.