Neograničena odgovornost

Neograničena odgovornost znači da svaki vlasnik poduzeća može biti osobno odgovoran za dugove organizacije. Na primjer, pojedinac ulaže 50.000 USD u samostalno poduzetništvo. Tada samostalno poduzetništvo nastaje s 200.000 USD dugova. Pojedinac je osobno odgovoran za cijelih 200.000 USD, iako je u posao uložio samo 50.000 USD. To znači da bi vjerovnik mogao legalno zaplijeniti osobnu imovinu pojedinca kako bi platio dugove poduzeća. Koncept neograničene odgovornosti posebno zabrinjava velike i neočekivane obveze koje poduzeće ne planira i protiv kojih nema novčanih rezervi, kao što je nepovoljan ishod tužbe protiv tvrtke.

Zbog ovog nedostatka neograničene odgovornosti, mnogi ljudi radije strukturiraju svoje poslovanje tako da imaju ograničene obveze, pri čemu investitori mogu izgubiti samo iznos svojih izvornih ulaganja.

Koncept neograničene odgovornosti vezan je uz pojedinačna vlasništva, generalna partnerstva i generalne partnere komanditnih društava. Odgovornost se može ograničiti korištenjem korporacija, komanditnih društava ili struktura korporacija s ograničenom odgovornošću.