Povratak kapitala

Povrat kapitala odnosi se na povrat uloženih sredstava od ulaganja investitoru. Ovaj prijenos sredstava predstavlja povrat izvornog ulaganja, a ne bilo kakav dodatni kapitalni dobitak od ulaganja. Povrat kapitala može se dogoditi kad se likvidira aktivnost u kojoj je izvorno uloženo.

Aspekti oporezivosti povrata kapitala su sljedeći:

  • Povrat kapitala nije oporeziv

  • Svaki vraćeni iznos koji premašuje izvorni iznos ulaganja oporeziva je dobit

  • Ako iznos plaćen investitoru nije određen kao povrat kapitala, smatra se oporezivim prihodom

  • Dividenda je oporezivi prihod, jer nije povrat kapitala

Kada postoji legitiman povrat kapitala, to može značiti da se postotak vlasništva ulagača u subjekt u koji se ulaže smanjuje do te mjere da ulagač više nema nikakvu prividnu kontrolu nad subjektom u koji se ulaže. Ako je to slučaj, investitor će možda morati izmijeniti metodu koja se koristi za knjiženje ulaganja. To obično znači prelazak s računovodstvene metode na računovodstvenu metodu.