Definicija praktičnog kapaciteta

Praktični kapacitet je najrealnija količina proizvodnje koju tvornica može dugoročno održavati. To je maksimalna teoretska količina učinka, umanjena za zaostajanje potrebno za trajno održavanje opreme, vrijeme postavljanja stroja, planirano slobodno vrijeme zaposlenika i tako dalje. Količina praktičnih kapaciteta trebala bi biti ugrađena u proračun organizacije, tako da se proizvodnja ne planira na toliko visokoj razini da se ne može održati dulje vrijeme.