Provjerljivost u računovodstvu

Koncept provjerljivosti navodi da bi trebala biti omogućena reprodukcija financijskih rezultata organizacije od strane treće strane, s obzirom na iste činjenice i pretpostavke. Na primjer, vanjski revizor trebao bi biti u stanju izraditi iste rezultate financijskih izvještaja kao i klijent, koristeći isti niz financijskih evidencija i koristeći iste pretpostavke koje je primijenio klijent. Kad su financijski izvještaji provjerljivi, to korisnicima izvještaja osigurava da oni pošteno predstavljaju temeljne poslovne transakcije.

Provjerljivost se ne može postići bez poznavanja pretpostavki koje poduzeće koristi u sastavljanju svojih financijskih izvještaja. Na primjer, trošak amortizacije koji izračunava treća strana može se lako razlikovati od istog troška koji izračunava poduzeće, ovisno o predviđenom vijeku trajanja i vrijednosti spašavanja koje koristi poduzeće. Slično tome, poduzeće koristi pretpostavke u vezi s brojem proizvoda koji će se vratiti kada izvodi dopuštenje za povrat proizvoda.

Provjerljivost uključuje više od pukog dupliciranja rezultata koje je prijavila druga strana. Također uključuje odluku jesu li pretpostavke koje koristi druga strana razumne. Sasvim je moguće da će revizor koji istražuje financijske izvještaje klijenta zaključiti da je klijent napravio netočne pretpostavke. Sljedeći aspekt provjerljivosti je da poduzeće daje jasnu dokumentaciju o tome kako je postiglo svoj broj. Ispitivanjem ovih dokumenata može se vidjeti postoji li logičan tijek od izvornih dokumenata do financijskih izvještaja.