Prava i obveze

Prava i obveze temeljna su tvrdnja koja se koristi u sastavljanju financijskih izvještaja, navodeći da organizacija ima pravo vlasništva nad svojom navedenom imovinom i da je dužna platiti navedene obveze. Na primjer, uprava tvrdi da subjekt ima vlasništvo nad osnovnim sredstvima koja su sažeta u stavku u bilanci organizacije.