Pretpostavka o ponderiranom prosjeku troškova

Pretpostavka o ponderiranom prosjeku troškovne metode metoda je obračuna troškova koja se koristi za dodjelu troškova zaliha i troškova prodane robe. Prema ovom pristupu, troškovi robe dostupne za prodaju dijele se s brojem jedinica proizvedenih u razdoblju da bi se postigla prosječna cijena po jedinici. Taj se iznos zatim dodjeljuje jedinicama koje su prodane u razdoblju i jedinicama koje su preostale na zalihi. Ova se metoda koristi samo kada postoji sustav periodičnog popisa.