Potvrda

Potvrda je pismo koje je vanjski revizor poslao dobavljačima i kupcima klijenta, tražeći od njih da provjere stanje obveza i potraživanja povezano s njima u klijentovim financijskim evidencijama. Revizor ove podatke smatra prilično vrijednima, jer pružaju neovisnu potvrdu određenih podataka u bilanci klijenta. Revizor šalje pozitivno pismo s potvrdom kada zahtijeva da primatelji vrate odgovor čak i kad se slažu s navedenim informacijama. Revizor šalje negativno pismo s potvrdom kada zahtijeva da primatelji odgovore samo kada se ne slažu s navedenim informacijama.

U trgovanju vrijednosnim papirima, potvrda je pismeno priznanje brokera da je trgovina okončana.