Retainage

Maloprodaja je dio ukupne cijene ugovora koji se zadržava do završetka projekta. Ovim zadržavanjem želi se osigurati odgovarajuća kvaliteta rada izvođača. Ako se konačnom inspekcijom utvrde problemi s radom izvođača, klijent će zadržati zadržavanje sve dok se ciljni problemi ne otklone. Budući da iznos zadržavanja (obično 10%) može obuhvaćati cjelokupnu dobit izvođača, smatra se snažnim poticajem da se osigura da se projekt dovrši u skladu sa željama naručitelja. Iznos zadržavanja ne bi trebao biti toliko velik da je izvođač prisiljen financirati projekt.

Vjerojatnije je da će klijent novom izvođaču nametnuti zadržavanje, jer postoji veća neizvjesnost u pogledu izvedbe izvođača. Malo je vjerojatnije da će se maloprodaja nametnuti kada klijent treba da projekt završi u neobično kratkom roku. Odricanje od klauzule o maloprodaji u ugovoru smatra se glavnim poticajem za privlačenje izvođača da radi za klijenta.